Formular de inregistrare

Completati formularul de mai jos pentru efectuarea inregistrarii pe site-ul nostru.

    Sex    Limba    Locuri de munca de interes    Permis de conducere

    * Declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale de către RS GLOBAL CONCEPT SRL conform Politicii de confidențialitate. Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile legale aplicabile respectiv conform Politicii de confidențialitate. Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate sunt voluntare. Conform Regulamentului (UE) nr.2016/679 din 27.04.2016 privind procesarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR), firma noastră are obligația legală de a administra în condiții de siguranță, și numai pentru scopurile specificate în politica noastră de confidențialitate. Prin prezenta declar că am înțeles de deplin și accept Politica de confidențialitate a firmei și sunt de acord în mod voluntar cu procesarea datelor mele cu caracter personal prin canalele de comunicare de mai sus amintite în scopurile descrise. Dau acordul meu pentru prelucrare datelor și în scopuri de marketing. În același timp, declar că sunt conștient de disponibilitatea voluntară a datelor mele și de drepturile mele de a inspecta, corecta și solicita eliminarea datelor mele cu caracter personal conform normelor GDPR și corespunzător politicii de confidențialitate.